Održavanje već postojeće električne instalacije

Popravka stare elektro instalacije, provera ispravnosti elektro instalacija, zamena i popravka elektro razvodnih ormana, ugradnja automatskih osigurača, zamena stare i ugradnja nove osiguračke table sa montažom na zid i sa automatskim osiguračima, zamena fid sklopke, ugradnja i popravka rasvete, zamena prekidača bojlera, zamena prekidača, zamena prekidača na kablu. zamena utikača, zamena utičnice, zamena automatskog osigurača, zamena sijaličnog grla na lusterima, zamena običnog sijaličnog grla, zamena sijaličnog kabla, zamena zidne lampe, zamena indikatorskog prekidača, zamena kompletnog indikatora, zamena lustera, zamena plafonjera, zamena zvona, zamena ventilatora, zamena spratnih tabli, zamena instalacija po sijaličnom mestu, izrada nove instalacije po sijaličnom mestu, izrada nove instalacije po sijaličnom mestu sa kompletnim materijalom, ugradnja novog kabla u el.šporet, ugradnja lustera ili plafonjera, zamena kondenzatora na klimi, …